illustration til manual i plantning eller lægning af kartofler