Layout og ombrydning af brochurer, magasiner og skiltning til eksterne kunder.